fbpx

SiirtoSoitto asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Twenty Hexagons Oy:n SiirtoSoitto -mobiilisovelluksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

(seloste päivitetty 8.3.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Twenty Hexagons Oy (jäljempänä ”TH”)

Y-tunnus: 2799040-3

Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Puhelin: 050 3471081

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Marco Sandrini

c/o Twenty Hexagons Oy

Puhelin: 050 3471081

Sähköposti: marco@twentyhexagons.com

3. Rekisterin nimi

SiirtoSoitto -mobiilipalveluiden asiakasrekisteri (”SiirtoSoitto asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään SiirtoSoitto -mobiilipalveluiden (Palvelut)

 • toteuttamiseen
 • käyttäjäviestintään ja
 • edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyvään käyttäjien ja Palvelujen käytön analysointiin, tilastointiin ja profilointiin
 • sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton TH:n käyttötarkoitusten kanssa.

TH voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut TH:lle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen ilmenee käyttäjän asiayhteydestä TH:hon tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • käyttäjän yhteys- ja muut perustiedot; nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot
 • Siirtosoitto-mobiilisovelluksen asentamiseen, käyttöönottoon ja käytön hallintaan ja seurantaan liittyvät tiedot, esim. rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; päätelaitteen IP-osoite, tunnisteet, merkki, malli, valmistaja ja käyttöjärjestelmä
 • Palvelukohtaisesti tarvittavat tiedot, esim. ajoneuvon rekisteritunnus, sijaintitiedot yms.
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, käyttäjäprofiilitiedot
 • käyttäjän mahdollisesti itse antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi TH:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat TH:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton TH:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli TH myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

TH kehittää palveluitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. TH suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.